Dünyada 6 ölümden biri kansere bağlı

Kanser sadece bir hastalık değildir.  İnsan vücudunda (doku ve organlarda) gelişen tümörler; iyi huylu (selim) veya kötü huylu (habis) olabilir. Habis tümörler kaynak aldıkları hücrelere göre; kanser (epitel hücrelerinden kaynağını  alır) veya sarkom (mezenkim hücrelerinden kaynağını alır) olarak isimlendirilir.

Kanser, 2018’de tahmini 9,6 milyon ölüme neden olan, dünyanın önde gelen ikinci ölüm nedenidir. Küresel olarak, 6 ölümden 1’i kansere bağlıdır. Akciğer, prostat, kolorektal, mide ve karaciğer kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türleri iken meme, kolorektal, akciğer, servikal ve tiroid kanseri kadınlar arasında en yaygın olanıdır. Türkiye’de de durum çok fazla değişmemektedir. 2018 verilerine göre önde gelen ölümlerin ikinci nedeni %19,7 ile kanserdir. Kanser bireyler, aileler, topluluklar ve sağlık sistemleri üzerinde fiziksel, duygusal ve finansal baskılar uygular. Düşük ve orta gelirli ülkeler bu yükü yönetmeye hazırlıksızlardır ve dünya çapında çok sayıda kanser hastası zamanında kaliteli tanı ve tedaviye erişememektedir. Bununla birlikte, sağlık sistemlerinin güçlü olduğu ülkelerde, erişilebilir erken teşhis, kaliteli tedavi ve bakım sayesinde birçok kanser hastasının hayatta kalma oranı oldukça yüksektir.

 

Önemli Gerçekler

  • Kanserden kaynaklı ölümlerin yaklaşık% 70’i düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana gelir.
  • Kanserden kaynaklı ölümlerin yaklaşık üçte biri, 5 davranış ve diyet riskinden kaynaklanmaktadır: yüksek vücut kitle indeksi, düşük meyve ve sebze tüketimi, fiziksel aktivite eksikliği, tütün kullanımı ve alkol kullanımı.
  • Tütün kullanımı kanser için en önemli risk faktörüdür ve kanser ölümlerinin yaklaşık %22’sinden sorumludur
  • Hepatit ve insan papilloma virüsü (HPV) gibi kansere neden olan enfeksiyonlar, düşük ve orta gelirli ülkelerde kanser vakalarının% 25’i oluşturmaktadır.
  • Geç teşhis, erişilemeyen tanı ve tedavi yaygındır. 2017 yılında, düşük gelirli ülkelerin sadece% 26’sı genel olarak kamu sektöründe patoloji hizmetleri olduğunu bildirmiştir. Yüksek gelirli ülkelerin% 90’ından fazlası, düşük gelirli ülkelerin% 30’undan daha azına kıyasla tedavi hizmetleri olduğunu bildirmiştir.
  • Kanserin ekonomik etkisi önemlidir. 2010 yılında kanserin yıllık toplam ekonomik maliyetinin yaklaşık 1.16 trilyon dolar olduğu tahmin edilmektedir.
  • Düşük ve orta gelirli her 5 ülkeden sadece 1’i kanser politikasını yürütmek için gerekli verilere sahiptir.
  • Kanser, vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilecek geniş bir hastalık grubu için genel bir terimdir. Kullanılan diğer terimler malign tümörler ve neoplazmlardır. Kanserin tanımlayıcı özelliklerinden biri, normal sınırlarının ötesinde büyüyen ve daha sonra vücudun bitişik kısımlarını istila edebilen ve diğer organlara yayılabilen anormal hücrelerin hızlı bir şekilde yaratılmasıdır;

Metastazlar kanserden ölümün önemli bir nedenidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: WHO

Safety Management Türkiye dergisini okumak için bize yazabilirsiniz.