Yükleniyor Eğitimler

← Back to Eğitimler

DOĞA HSE

Yaklaşan Eğitimler

Ocak 2020

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Programı (Level 3)

13 Ocak - 24 Ocak
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi Standardı Bilgilendirme Eğitimi ile; ISO 45001:2018 standardı ile ilgili temel kavramlar, prensip ve gereklilikler, yeni standardın uygulanmasıyla ve diğer mevcut Yüksek Seviye Yapıdaki standartlarla entegrasyon gibi konularda katılımcılara temel bilgiler aktarılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »

IEMA Onaylı Çevre Yönetim Sertifika Programı

20 Ocak - 24 Ocak
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Bu eğitim, güvenli etiketleme ve kilitleme sistemleri ve amaçlarını aktarmak, sorumlulukları ve işlem basamaklarını belirleyerek talimatlar ve prosedürleri belirlemek, metotların detaylandırılarak kontrollü sistemler oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

ISO 45001 İç Tetkikçi

21 Ocak - 22 Ocak
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi Standardı İç Tetkikçi Eğitimi ile; ISO 45001:2018 standardında belirtilen süreçlerin uygunluğunun değerlendirilmesi ve raporlanması, tetkiklerin nasıl başlatılacağı, yapılması gereken hazırlıklar, tetkiklerin nasıl yürütüleceği, raporların nasıl birleştirip dağıtılacağı ve takip faaliyetlerinin nasıl tamamlanacağı konularında pratik çalışmalarla katılımcılara bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği

22 Ocak
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar
iş sağlığı ve güvenliği

Bu eğitim, güvenli etiketleme ve kilitleme sistemleri ve amaçlarını aktarmak, sorumlulukları ve işlem basamaklarını belirleyerek talimatlar ve prosedürleri belirlemek, metotların detaylandırılarak kontrollü sistemler oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Kurum Karbon Ayak İzi Eğitimi

22 Ocak
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Bu eğitim, güvenli etiketleme ve kilitleme sistemleri ve amaçlarını aktarmak, sorumlulukları ve işlem basamaklarını belirleyerek talimatlar ve prosedürleri belirlemek, metotların detaylandırılarak kontrollü sistemler oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Yüksekte Çalışma Eğitimi

23 Ocak - 24 Ocak
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar
Yüksekte çalışma

yüksekte çalışmalarda ortaya çıkan riskleri, yüksekte çalışma sistemleri ve ekipmanlarını, yüksekte çalışma ile ilgili kazaların önlenmesi için bu risklere karşı alınması gereken önlemleri ve güvenli çalışma yöntemlerini aktarmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Ürün Karbon Ayak İzi Eğitimi

27 Ocak
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Bu eğitim, güvenli etiketleme ve kilitleme sistemleri ve amaçlarını aktarmak, sorumlulukları ve işlem basamaklarını belirleyerek talimatlar ve prosedürleri belirlemek, metotların detaylandırılarak kontrollü sistemler oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »
Şubat 2020

İnşaat Sahalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

3 Şubat
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Bu eğitim, güvenli etiketleme ve kilitleme sistemleri ve amaçlarını aktarmak, sorumlulukları ve işlem basamaklarını belirleyerek talimatlar ve prosedürleri belirlemek, metotların detaylandırılarak kontrollü sistemler oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Yöneticiler için İş Sağlığı ve Güvenliği

4 Şubat
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Yasal görevler ve risk yönetimi ile bireysel ve kurumsal sorumlulukların anlatılmasını amaçlar.

Detaylı Bilgi »

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği

5 Şubat
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar
iş sağlığı ve güvenliği

Bu eğitim, güvenli etiketleme ve kilitleme sistemleri ve amaçlarını aktarmak, sorumlulukları ve işlem basamaklarını belirleyerek talimatlar ve prosedürleri belirlemek, metotların detaylandırılarak kontrollü sistemler oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi Eğitimi

5 Şubat
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Eğitim katılımcılara proaktif (önleyici) yaklaşımla işyerlerindeki risklerin önceden belirlenmesi ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin etkin bir şekilde uygulanması konusunda yetkinlik kazandırır.

Detaylı Bilgi »

Yangın Risk Değerlendirmesi Eğitimi

6 Şubat
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar
yangın risk değerlendirme eğitimi

Bu eğitim, güvenli etiketleme ve kilitleme sistemleri ve amaçlarını aktarmak, sorumlulukları ve işlem basamaklarını belirleyerek talimatlar ve prosedürleri belirlemek, metotların detaylandırılarak kontrollü sistemler oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Gıda Güvenliği Eğitimi

7 Şubat
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Gıda sektörüne yönelik bu eğitim ile sertifika ve belgelerin ölçütleri, bunlar için yapılması gereken çalışmalar, sorunların ve eksikliklerin giderilmesi ile temel bilgilerin aktarımı hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »

Yüksekte Çalışma Eğitimi

10 Şubat - 11 Şubat
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar
Yüksekte çalışma

yüksekte çalışmalarda ortaya çıkan riskleri, yüksekte çalışma sistemleri ve ekipmanlarını, yüksekte çalışma ile ilgili kazaların önlenmesi için bu risklere karşı alınması gereken önlemleri ve güvenli çalışma yöntemlerini aktarmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Programı (Level 3)

10 Şubat - 21 Şubat
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi Standardı Bilgilendirme Eğitimi ile; ISO 45001:2018 standardı ile ilgili temel kavramlar, prensip ve gereklilikler, yeni standardın uygulanmasıyla ve diğer mevcut Yüksek Seviye Yapıdaki standartlarla entegrasyon gibi konularda katılımcılara temel bilgiler aktarılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »

Kimyasal Yönetimi

13 Şubat
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Kimyasal Yönetimi Eğitimi; kimyasal maddelerle ilgili farkındalığın arttırılması, ekosistem ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesi, sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması, ekosistemlerin ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Meslek Hastalıkları Eğitimi

14 Şubat
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Meslek Hastalıkları Eğitimi; yasal mevzuata göre periyodik ortam ölçümleri ve sağlık muayeneleri ile çalışanların herhangi bir şikayeti ortaya çıkmadan meslek hastalıklarının tespit edilebilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Yöneticiler için İş Sağlığı ve Güvenliği

14 Şubat
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Yasal görevler ve risk yönetimi ile bireysel ve kurumsal sorumlulukların anlatılmasını amaçlar.

Detaylı Bilgi »

İş İzin Sistemi

18 Şubat
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

İş İzin Sistemi Eğitimi; genel iş izni kavramlarını ve uygulamalarını aktarmak, tüm tehlikelerin ve gerekli iş güvenliği önlemlerinin dikkate alınmasını sağlamak, güvenli çalışma şartlarını sağlamak ve korumak için işleri koordine etmek amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

ISO 45001 Bilgilendirme

19 Şubat
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi Standardı Bilgilendirme Eğitimi ile; ISO 45001:2018 standardı ile ilgili temel kavramlar, prensip ve gereklilikler, yeni standardın uygulanmasıyla ve diğer mevcut Yüksek Seviye Yapıdaki standartlarla entegrasyon gibi konularda katılımcılara temel bilgiler aktarılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »

Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi

19 Şubat - 20 Şubat
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar
Kapalı alan çalışması

Bu eğitim, güvenli etiketleme ve kilitleme sistemleri ve amaçlarını aktarmak, sorumlulukları ve işlem basamaklarını belirleyerek talimatlar ve prosedürleri belirlemek, metotların detaylandırılarak kontrollü sistemler oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Proses Güvenliği Eğitimi

21 Şubat
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Proses Güvenliği Eğitimi; tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda proses güvenliği kavramlarını ve uygulamalarını aktarmak, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

ISO 45001 Bilinçlendirme ve Uygulama

24 Şubat - 25 Şubat
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi Standardı Bilinçlendirme ve Uygulama Eğitimi ile; OHSAS 18001:2007’den ISO 45001:2018’e geçiş ile ilgili kritik noktalar, risk ve fırsatları belirleme, liderliğin, yönetimin ve tüm çalışanların rolleri, yeni standardın uygulanmasıyla ve diğer mevcut Yüksek Seviye Yapıdaki standartlarla entegrasyonu konularında, uygulamalı pratik çalışmalarla katılımcılara bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »

Yöneticiler için İş Sağlığı ve Güvenliği

24 Şubat
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Yasal görevler ve risk yönetimi ile bireysel ve kurumsal sorumlulukların anlatılmasını amaçlar.

Detaylı Bilgi »

ISO 45001 İç Tetkikçi

26 Şubat - 27 Şubat
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi Standardı İç Tetkikçi Eğitimi ile; ISO 45001:2018 standardında belirtilen süreçlerin uygunluğunun değerlendirilmesi ve raporlanması, tetkiklerin nasıl başlatılacağı, yapılması gereken hazırlıklar, tetkiklerin nasıl yürütüleceği, raporların nasıl birleştirip dağıtılacağı ve takip faaliyetlerinin nasıl tamamlanacağı konularında pratik çalışmalarla katılımcılara bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »

LEED Yeşil Bina Bilinçlendirme Eğitimi

27 Şubat
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

LEED Yeşil Bina Bilinçlendirme Eğitimi ile; değerlendirme sistemi, kredi amaçları, gereklilikler, referans standartlar, krediler arasındaki ilişkiler ve LEED sertifikasyon sürecinin anlaşılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »

Atık Yönetimi ve Uygulamaları Eğitimi

28 Şubat
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Atık Yönetimi, atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü işlemlerini içeren bir yönetimdir. Bu eğitimde atıkların nasıl yönetilmesi gerektiği katılımcılara aktarılacaktır.

Detaylı Bilgi »

ISO 45001 Bilinçlendirme ve Uygulama

28 Şubat - 29 Şubat
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Dünya Çalışma Örgütü (ILO) her 15 saniyede bir çalışanın iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu hayatını kaybettiğini raporlamaktadır. Bu istatistiğin hızlıca iyileştirilmesi için, tüm dünyada standart bir modelin uygulanması son derece kritiktir.

Yeni yayımlanan İş Sağılığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ISO 45001 ile; standart gerekliliklerinin uygulanması, kuruluşlarda zorunlu politikalar, hedefler ve proseslerin geliştirilmesi ile iş sağlığı ve güvenliği seviyesinin arttırılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »
Mart 2020

İş Hukuku Eğitimi

2 Mart
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

İş Hukuku Eğitimi; katılımcılara iş ve sosyal güvenlik mevzuatı konusunda uzmanlık katmak ve bu alandaki bilgi eksikliğini kapatmak, iş sözleşmesi türlerini, kurum içi yönetmelikleri ve işyeri uygulamalarını aktarmak, idari konulara yönelik çalışan ve yöneticileri bilinçlendirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Programı (Level 3)

2 Mart - 13 Mart
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi Standardı Bilgilendirme Eğitimi ile; ISO 45001:2018 standardı ile ilgili temel kavramlar, prensip ve gereklilikler, yeni standardın uygulanmasıyla ve diğer mevcut Yüksek Seviye Yapıdaki standartlarla entegrasyon gibi konularda katılımcılara temel bilgiler aktarılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği

3 Mart
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar
iş sağlığı ve güvenliği

Bu eğitim, güvenli etiketleme ve kilitleme sistemleri ve amaçlarını aktarmak, sorumlulukları ve işlem basamaklarını belirleyerek talimatlar ve prosedürleri belirlemek, metotların detaylandırılarak kontrollü sistemler oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Enerji İzolasyonu – EKED Eğitimi

4 Mart
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

EKED (Etiketle-Kilitle-Emniyete Al-Dene) sistemleri; ekipman üzerinde çalışma yapılmadan önce, tehlikeli enerjiyi kontrol altına alarak, iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun ortamı oluşturmaktadır.

Detaylı Bilgi »

COSHH Risk Değerlendirmesi Eğitimi

5 Mart
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar
Kimyasal maddeler

Bu eğitim, güvenli etiketleme ve kilitleme sistemleri ve amaçlarını aktarmak, sorumlulukları ve işlem basamaklarını belirleyerek talimatlar ve prosedürleri belirlemek, metotların detaylandırılarak kontrollü sistemler oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

6 Mart
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Bu eğitim, güvenli etiketleme ve kilitleme sistemleri ve amaçlarını aktarmak, sorumlulukları ve işlem basamaklarını belirleyerek talimatlar ve prosedürleri belirlemek, metotların detaylandırılarak kontrollü sistemler oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Ergonomi Eğitimi

6 Mart
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Ergonomi eğitimimi ile insanların anatomik özelliklerini, fiziksel kapasitelerini ve iş ortamındaki faktörleri de göz önüne alarak, çalışma alanını çalışanlara uygun hale getirilmesi ve iş verimliliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »

Davranış Odaklı İş Güvenliği Eğitimi

9 Mart
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar
Davranış odaklı iş güvenliği ve sağlığı eğitimi

Davranış Odaklı Denetim Sistemi eğitiminde, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki güçlü ve zayıf yönlerine yönelik araştırmanın nasıl yapılması gerektiği, mevcut durumun istatistiki verilerle ortaya çıkarılması, gerekli iyileştirme çalışmalarının planlanması ve uygulanması konuları aktarılmaktadır.

Detaylı Bilgi »

Müteahhit ve Tedarikçi Yönetimi

10 Mart
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Müteahhit ve Tedarikçi Yönetimi Eğitimi; etkin müteahhit yönetiminin nasıl olması gerektiği, dikkate alınacak noktalar, çalışılacak firmaların seçimi, doğru ve etkin olarak değerlendirilmesi, denetim süreci ve raporlama, tedarikçi/müteahhit sınıflandırması gibi konuları katılımcılara aktarmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Ekranlı Araçlar ile Çalışmalarda Risk Değerlendirme Eğitimi

12 Mart
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar
Ekranlı araçlar ile çalışma riskleri

Bu eğitim, güvenli etiketleme ve kilitleme sistemleri ve amaçlarını aktarmak, sorumlulukları ve işlem basamaklarını belirleyerek talimatlar ve prosedürleri belirlemek, metotların detaylandırılarak kontrollü sistemler oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Yüksekte Çalışma Eğitimi

12 Mart - 13 Mart
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar
Yüksekte çalışma

yüksekte çalışmalarda ortaya çıkan riskleri, yüksekte çalışma sistemleri ve ekipmanlarını, yüksekte çalışma ile ilgili kazaların önlenmesi için bu risklere karşı alınması gereken önlemleri ve güvenli çalışma yöntemlerini aktarmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Yöneticiler için İş Sağlığı ve Güvenliği

13 Mart
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Yasal görevler ve risk yönetimi ile bireysel ve kurumsal sorumlulukların anlatılmasını amaçlar.

Detaylı Bilgi »

Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi Eğitimi

16 Mart
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Eğitim katılımcılara proaktif (önleyici) yaklaşımla işyerlerindeki risklerin önceden belirlenmesi ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin etkin bir şekilde uygulanması konusunda yetkinlik kazandırır.

Detaylı Bilgi »

Süpervizörler için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

17 Mart
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar
Süpervizör İSG

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal gereklilikler ile yönetim sistemlerinin amaçlarını aktarmak, tehlike ve riskleri minimize eden prosedürler ile iş sağlığı ve güvenliği izleme faaliyetlerinin açıklanması amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

ISO 45001 Bilgilendirme

18 Mart
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi Standardı Bilgilendirme Eğitimi ile; ISO 45001:2018 standardı ile ilgili temel kavramlar, prensip ve gereklilikler, yeni standardın uygulanmasıyla ve diğer mevcut Yüksek Seviye Yapıdaki standartlarla entegrasyon gibi konularda katılımcılara temel bilgiler aktarılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »

Yöneticiler için İş Sağlığı ve Güvenliği

18 Mart
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Yasal görevler ve risk yönetimi ile bireysel ve kurumsal sorumlulukların anlatılmasını amaçlar.

Detaylı Bilgi »

Kaza Araştırma ve Kök Neden Analizi

19 Mart - 20 Mart
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar
kaza neden analizi

Eğitim katılımcılara iş kazaları ve ramak kala vakaları ile ilgili inceleme, detaylı araştırma, düzeltici önleyici faaliyet planı, uygulamalı kaza raporu çalışması ile vaka raporlamalarının hazırlanması konularında yetkinlik kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

ISO 45001 İç Tetkikçi

19 Mart - 20 Mart
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi Standardı İç Tetkikçi Eğitimi ile; ISO 45001:2018 standardında belirtilen süreçlerin uygunluğunun değerlendirilmesi ve raporlanması, tetkiklerin nasıl başlatılacağı, yapılması gereken hazırlıklar, tetkiklerin nasıl yürütüleceği, raporların nasıl birleştirip dağıtılacağı ve takip faaliyetlerinin nasıl tamamlanacağı konularında pratik çalışmalarla katılımcılara bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »

Yöneticiler için İş Sağlığı ve Güvenliği

30 Mart
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Yasal görevler ve risk yönetimi ile bireysel ve kurumsal sorumlulukların anlatılmasını amaçlar.

Detaylı Bilgi »

Yaşam Döngüsü Analizi – LCA Eğitimi

31 Mart
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Yaşam Döngüsü Analizi – LCA tamamıyla bilimsel ve akademik çalışmaların sonucuyla ortaya çıkan, profesyonel bilgi birikimi ve sektörel tecrübenin oldukça önemli olduğu bir analizdir. LCA Eğitimi, ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarınca belirlenmiş prensiplere dayalı olarak verilmektedir.

Detaylı Bilgi »
Nisan 2020

Yöneticiler için İş Sağlığı ve Güvenliği

1 Nisan
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Yasal görevler ve risk yönetimi ile bireysel ve kurumsal sorumlulukların anlatılmasını amaçlar.

Detaylı Bilgi »

ISO 45001 Bilinçlendirme ve Uygulama

2 Nisan - 3 Nisan
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi Standardı Bilinçlendirme ve Uygulama Eğitimi ile; OHSAS 18001:2007’den ISO 45001:2018’e geçiş ile ilgili kritik noktalar, risk ve fırsatları belirleme, liderliğin, yönetimin ve tüm çalışanların rolleri, yeni standardın uygulanmasıyla ve diğer mevcut Yüksek Seviye Yapıdaki standartlarla entegrasyonu konularında, uygulamalı pratik çalışmalarla katılımcılara bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »

İnşaat Sahalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

3 Nisan
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Bu eğitim, güvenli etiketleme ve kilitleme sistemleri ve amaçlarını aktarmak, sorumlulukları ve işlem basamaklarını belirleyerek talimatlar ve prosedürleri belirlemek, metotların detaylandırılarak kontrollü sistemler oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi Eğitimi

6 Nisan
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Eğitim katılımcılara proaktif (önleyici) yaklaşımla işyerlerindeki risklerin önceden belirlenmesi ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin etkin bir şekilde uygulanması konusunda yetkinlik kazandırır.

Detaylı Bilgi »

Yüksekte Çalışma Eğitimi

6 Nisan - 7 Nisan
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar
Yüksekte çalışma

yüksekte çalışmalarda ortaya çıkan riskleri, yüksekte çalışma sistemleri ve ekipmanlarını, yüksekte çalışma ile ilgili kazaların önlenmesi için bu risklere karşı alınması gereken önlemleri ve güvenli çalışma yöntemlerini aktarmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Programı (Level 3)

6 Nisan - 17 Nisan
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi Standardı Bilgilendirme Eğitimi ile; ISO 45001:2018 standardı ile ilgili temel kavramlar, prensip ve gereklilikler, yeni standardın uygulanmasıyla ve diğer mevcut Yüksek Seviye Yapıdaki standartlarla entegrasyon gibi konularda katılımcılara temel bilgiler aktarılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »

Proses Güvenliği Eğitimi

8 Nisan
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Proses Güvenliği Eğitimi; tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda proses güvenliği kavramlarını ve uygulamalarını aktarmak, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Meslek Hastalıkları Eğitimi

9 Nisan
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Meslek Hastalıkları Eğitimi; yasal mevzuata göre periyodik ortam ölçümleri ve sağlık muayeneleri ile çalışanların herhangi bir şikayeti ortaya çıkmadan meslek hastalıklarının tespit edilebilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Kimyasal Yönetimi

10 Nisan
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Kimyasal Yönetimi Eğitimi; kimyasal maddelerle ilgili farkındalığın arttırılması, ekosistem ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesi, sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması, ekosistemlerin ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

İş İzin Sistemi

13 Nisan
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

İş İzin Sistemi Eğitimi; genel iş izni kavramlarını ve uygulamalarını aktarmak, tüm tehlikelerin ve gerekli iş güvenliği önlemlerinin dikkate alınmasını sağlamak, güvenli çalışma şartlarını sağlamak ve korumak için işleri koordine etmek amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

ISO 45001 Bilgilendirme

15 Nisan
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi Standardı Bilgilendirme Eğitimi ile; ISO 45001:2018 standardı ile ilgili temel kavramlar, prensip ve gereklilikler, yeni standardın uygulanmasıyla ve diğer mevcut Yüksek Seviye Yapıdaki standartlarla entegrasyon gibi konularda katılımcılara temel bilgiler aktarılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »

ISO 45001 İç Tetkikçi

16 Nisan - 17 Nisan
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi Standardı İç Tetkikçi Eğitimi ile; ISO 45001:2018 standardında belirtilen süreçlerin uygunluğunun değerlendirilmesi ve raporlanması, tetkiklerin nasıl başlatılacağı, yapılması gereken hazırlıklar, tetkiklerin nasıl yürütüleceği, raporların nasıl birleştirip dağıtılacağı ve takip faaliyetlerinin nasıl tamamlanacağı konularında pratik çalışmalarla katılımcılara bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »

Yöneticiler için İş Sağlığı ve Güvenliği

16 Nisan
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Yasal görevler ve risk yönetimi ile bireysel ve kurumsal sorumlulukların anlatılmasını amaçlar.

Detaylı Bilgi »

Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi

20 Nisan - 21 Nisan
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar
Kapalı alan çalışması

Bu eğitim, güvenli etiketleme ve kilitleme sistemleri ve amaçlarını aktarmak, sorumlulukları ve işlem basamaklarını belirleyerek talimatlar ve prosedürleri belirlemek, metotların detaylandırılarak kontrollü sistemler oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Yöneticiler için İş Sağlığı ve Güvenliği

27 Nisan
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Yasal görevler ve risk yönetimi ile bireysel ve kurumsal sorumlulukların anlatılmasını amaçlar.

Detaylı Bilgi »

Su Ayak İzi Eğitimi

28 Nisan
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

İlk kez 2002 yılında ortaya atılan Su Ayak İzi kavramı, doğrudan tüketilen sudan ziyade kullandığımız ürünlerin üretiminden son kullanıcıya gelene kadar tüketilmiş olan tüm tatlı su miktarını (buharlaşma dahil) kapsamaktadır.

Detaylı Bilgi »

LEED Yeşil Bina Bilinçlendirme Eğitimi

29 Nisan
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

LEED Yeşil Bina Bilinçlendirme Eğitimi ile; değerlendirme sistemi, kredi amaçları, gereklilikler, referans standartlar, krediler arasındaki ilişkiler ve LEED sertifikasyon sürecinin anlaşılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »
Mayıs 2020

Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

4 Mayıs
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Bu eğitim, güvenli etiketleme ve kilitleme sistemleri ve amaçlarını aktarmak, sorumlulukları ve işlem basamaklarını belirleyerek talimatlar ve prosedürleri belirlemek, metotların detaylandırılarak kontrollü sistemler oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Programı (Level 3)

4 Mayıs - 15 Mayıs
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi Standardı Bilgilendirme Eğitimi ile; ISO 45001:2018 standardı ile ilgili temel kavramlar, prensip ve gereklilikler, yeni standardın uygulanmasıyla ve diğer mevcut Yüksek Seviye Yapıdaki standartlarla entegrasyon gibi konularda katılımcılara temel bilgiler aktarılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği

5 Mayıs
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar
iş sağlığı ve güvenliği

Bu eğitim, güvenli etiketleme ve kilitleme sistemleri ve amaçlarını aktarmak, sorumlulukları ve işlem basamaklarını belirleyerek talimatlar ve prosedürleri belirlemek, metotların detaylandırılarak kontrollü sistemler oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi Eğitimi

6 Mayıs
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Eğitim katılımcılara proaktif (önleyici) yaklaşımla işyerlerindeki risklerin önceden belirlenmesi ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin etkin bir şekilde uygulanması konusunda yetkinlik kazandırır.

Detaylı Bilgi »

Süpervizörler için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

7 Mayıs
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar
Süpervizör İSG

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal gereklilikler ile yönetim sistemlerinin amaçlarını aktarmak, tehlike ve riskleri minimize eden prosedürler ile iş sağlığı ve güvenliği izleme faaliyetlerinin açıklanması amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Elle Taşıma Risk Değerlendirme Eğitimi

11 Mayıs
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar
Elle taşımalarda Risk Değerlendirme egitimi

Bu eğitim, güvenli etiketleme ve kilitleme sistemleri ve amaçlarını aktarmak, sorumlulukları ve işlem basamaklarını belirleyerek talimatlar ve prosedürleri belirlemek, metotların detaylandırılarak kontrollü sistemler oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Yüksekte Çalışma Eğitimi

11 Mayıs - 12 Mayıs
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar
Yüksekte çalışma

yüksekte çalışmalarda ortaya çıkan riskleri, yüksekte çalışma sistemleri ve ekipmanlarını, yüksekte çalışma ile ilgili kazaların önlenmesi için bu risklere karşı alınması gereken önlemleri ve güvenli çalışma yöntemlerini aktarmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Kurum Karbon Ayak İzi Eğitimi

11 Mayıs
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Bu eğitim, güvenli etiketleme ve kilitleme sistemleri ve amaçlarını aktarmak, sorumlulukları ve işlem basamaklarını belirleyerek talimatlar ve prosedürleri belirlemek, metotların detaylandırılarak kontrollü sistemler oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Ürün Karbon Ayak İzi Eğitimi

11 Mayıs
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Bu eğitim, güvenli etiketleme ve kilitleme sistemleri ve amaçlarını aktarmak, sorumlulukları ve işlem basamaklarını belirleyerek talimatlar ve prosedürleri belirlemek, metotların detaylandırılarak kontrollü sistemler oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Yöneticiler için İş Sağlığı ve Güvenliği

13 Mayıs
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Yasal görevler ve risk yönetimi ile bireysel ve kurumsal sorumlulukların anlatılmasını amaçlar.

Detaylı Bilgi »

Kaza Araştırma ve Kök Neden Analizi

14 Mayıs - 15 Mayıs
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar
kaza neden analizi

Eğitim katılımcılara iş kazaları ve ramak kala vakaları ile ilgili inceleme, detaylı araştırma, düzeltici önleyici faaliyet planı, uygulamalı kaza raporu çalışması ile vaka raporlamalarının hazırlanması konularında yetkinlik kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Davranış Odaklı İş Güvenliği Eğitimi

22 Mayıs
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar
Davranış odaklı iş güvenliği ve sağlığı eğitimi

Davranış Odaklı Denetim Sistemi eğitiminde, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki güçlü ve zayıf yönlerine yönelik araştırmanın nasıl yapılması gerektiği, mevcut durumun istatistiki verilerle ortaya çıkarılması, gerekli iyileştirme çalışmalarının planlanması ve uygulanması konuları aktarılmaktadır.

Detaylı Bilgi »

ISO 45001 Bilgilendirme

27 Mayıs
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi Standardı Bilgilendirme Eğitimi ile; ISO 45001:2018 standardı ile ilgili temel kavramlar, prensip ve gereklilikler, yeni standardın uygulanmasıyla ve diğer mevcut Yüksek Seviye Yapıdaki standartlarla entegrasyon gibi konularda katılımcılara temel bilgiler aktarılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »

ISO 45001 İç Tetkikçi

28 Mayıs - 29 Mayıs
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi Standardı İç Tetkikçi Eğitimi ile; ISO 45001:2018 standardında belirtilen süreçlerin uygunluğunun değerlendirilmesi ve raporlanması, tetkiklerin nasıl başlatılacağı, yapılması gereken hazırlıklar, tetkiklerin nasıl yürütüleceği, raporların nasıl birleştirip dağıtılacağı ve takip faaliyetlerinin nasıl tamamlanacağı konularında pratik çalışmalarla katılımcılara bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »

Yöneticiler için İş Sağlığı ve Güvenliği

29 Mayıs
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Yasal görevler ve risk yönetimi ile bireysel ve kurumsal sorumlulukların anlatılmasını amaçlar.

Detaylı Bilgi »
Haziran 2020

IEMA Onaylı Çevre Yönetim Sertifika Programı

1 Haziran - 5 Haziran
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Bu eğitim, güvenli etiketleme ve kilitleme sistemleri ve amaçlarını aktarmak, sorumlulukları ve işlem basamaklarını belirleyerek talimatlar ve prosedürleri belirlemek, metotların detaylandırılarak kontrollü sistemler oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

İnşaat Sahalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

2 Haziran
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Bu eğitim, güvenli etiketleme ve kilitleme sistemleri ve amaçlarını aktarmak, sorumlulukları ve işlem basamaklarını belirleyerek talimatlar ve prosedürleri belirlemek, metotların detaylandırılarak kontrollü sistemler oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

İş İzin Sistemi

3 Haziran
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

İş İzin Sistemi Eğitimi; genel iş izni kavramlarını ve uygulamalarını aktarmak, tüm tehlikelerin ve gerekli iş güvenliği önlemlerinin dikkate alınmasını sağlamak, güvenli çalışma şartlarını sağlamak ve korumak için işleri koordine etmek amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Proses Güvenliği Eğitimi

4 Haziran
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Proses Güvenliği Eğitimi; tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda proses güvenliği kavramlarını ve uygulamalarını aktarmak, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Ergonomi Eğitimi

5 Haziran
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Ergonomi eğitimimi ile insanların anatomik özelliklerini, fiziksel kapasitelerini ve iş ortamındaki faktörleri de göz önüne alarak, çalışma alanını çalışanlara uygun hale getirilmesi ve iş verimliliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »

ISO 45001 Bilinçlendirme ve Uygulama

8 Haziran - 9 Haziran
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi Standardı Bilinçlendirme ve Uygulama Eğitimi ile; OHSAS 18001:2007’den ISO 45001:2018’e geçiş ile ilgili kritik noktalar, risk ve fırsatları belirleme, liderliğin, yönetimin ve tüm çalışanların rolleri, yeni standardın uygulanmasıyla ve diğer mevcut Yüksek Seviye Yapıdaki standartlarla entegrasyonu konularında, uygulamalı pratik çalışmalarla katılımcılara bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »

Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi Eğitimi

9 Haziran
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Eğitim katılımcılara proaktif (önleyici) yaklaşımla işyerlerindeki risklerin önceden belirlenmesi ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin etkin bir şekilde uygulanması konusunda yetkinlik kazandırır.

Detaylı Bilgi »

Meslek Hastalıkları Eğitimi

10 Haziran
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Meslek Hastalıkları Eğitimi; yasal mevzuata göre periyodik ortam ölçümleri ve sağlık muayeneleri ile çalışanların herhangi bir şikayeti ortaya çıkmadan meslek hastalıklarının tespit edilebilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Gıda Güvenliği Eğitimi

10 Haziran
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Gıda sektörüne yönelik bu eğitim ile sertifika ve belgelerin ölçütleri, bunlar için yapılması gereken çalışmalar, sorunların ve eksikliklerin giderilmesi ile temel bilgilerin aktarımı hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »

Yöneticiler için İş Sağlığı ve Güvenliği

12 Haziran
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Yasal görevler ve risk yönetimi ile bireysel ve kurumsal sorumlulukların anlatılmasını amaçlar.

Detaylı Bilgi »

Kimyasal Yönetimi

12 Haziran
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Kimyasal Yönetimi Eğitimi; kimyasal maddelerle ilgili farkındalığın arttırılması, ekosistem ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesi, sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması, ekosistemlerin ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Yüksekte Çalışma Eğitimi

15 Haziran - 16 Haziran
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar
Yüksekte çalışma

yüksekte çalışmalarda ortaya çıkan riskleri, yüksekte çalışma sistemleri ve ekipmanlarını, yüksekte çalışma ile ilgili kazaların önlenmesi için bu risklere karşı alınması gereken önlemleri ve güvenli çalışma yöntemlerini aktarmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Programı (Level 3)

15 Haziran - 26 Haziran
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi Standardı Bilgilendirme Eğitimi ile; ISO 45001:2018 standardı ile ilgili temel kavramlar, prensip ve gereklilikler, yeni standardın uygulanmasıyla ve diğer mevcut Yüksek Seviye Yapıdaki standartlarla entegrasyon gibi konularda katılımcılara temel bilgiler aktarılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »

ISO 45001 Bilgilendirme

17 Haziran
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi Standardı Bilgilendirme Eğitimi ile; ISO 45001:2018 standardı ile ilgili temel kavramlar, prensip ve gereklilikler, yeni standardın uygulanmasıyla ve diğer mevcut Yüksek Seviye Yapıdaki standartlarla entegrasyon gibi konularda katılımcılara temel bilgiler aktarılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »

ISO 45001 İç Tetkikçi

18 Haziran - 19 Haziran
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi Standardı İç Tetkikçi Eğitimi ile; ISO 45001:2018 standardında belirtilen süreçlerin uygunluğunun değerlendirilmesi ve raporlanması, tetkiklerin nasıl başlatılacağı, yapılması gereken hazırlıklar, tetkiklerin nasıl yürütüleceği, raporların nasıl birleştirip dağıtılacağı ve takip faaliyetlerinin nasıl tamamlanacağı konularında pratik çalışmalarla katılımcılara bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi »

Atık Yönetimi ve Uygulamaları Eğitimi

22 Haziran
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Atık Yönetimi, atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü işlemlerini içeren bir yönetimdir. Bu eğitimde atıkların nasıl yönetilmesi gerektiği katılımcılara aktarılacaktır.

Detaylı Bilgi »

İş Hukuku Eğitimi

29 Haziran
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

İş Hukuku Eğitimi; katılımcılara iş ve sosyal güvenlik mevzuatı konusunda uzmanlık katmak ve bu alandaki bilgi eksikliğini kapatmak, iş sözleşmesi türlerini, kurum içi yönetmelikleri ve işyeri uygulamalarını aktarmak, idari konulara yönelik çalışan ve yöneticileri bilinçlendirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »

Yöneticiler için İş Sağlığı ve Güvenliği

29 Haziran
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Yasal görevler ve risk yönetimi ile bireysel ve kurumsal sorumlulukların anlatılmasını amaçlar.

Detaylı Bilgi »

Müteahhit ve Tedarikçi Yönetimi

30 Haziran
DOĞA HSE Eğitim Alanı, Platform Merter İş Merkezi 34173 Türkiye + Google Haritalar

Müteahhit ve Tedarikçi Yönetimi Eğitimi; etkin müteahhit yönetiminin nasıl olması gerektiği, dikkate alınacak noktalar, çalışılacak firmaların seçimi, doğru ve etkin olarak değerlendirilmesi, denetim süreci ve raporlama, tedarikçi/müteahhit sınıflandırması gibi konuları katılımcılara aktarmak amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi »
+ Eğitim Takvimini İndirin