Çimento Sektöründe “5 Star İSG Denetimi Projesi”

“ÇEİS Üyesi Fabrikaların İSG Yönünden Denetimi” ve “Orta Kademe Yöneticilerin Davranış Odaklı İSG Eğitimleri” başlıklı projelerin gerçekleştirilebilmesi için British Safety Council’in Türkiye Partneri DOĞA İş Güvenliği ile anlaşmaya varılmış ve projelerin firmamızla birlikte yürütülmesine karar verilmiştir.

BSC tarafından sunulan “5 Star İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi (Five Star Occupational Health and Safety Audit)” hizmeti ÇEİS üyesi tüm çimento fabrikalarında uygulanacaktır.

“ÇEİS Üyesi Fabrikaların İSG Yönünden Denetimi Projesi”ne Nisan ayı itibariyle başlanmış olup proje kapsamında 1 Türk ve 1 Yabancı olmak üzere 2 danışman en az 4 gün süresince;

Fabrikada iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin dokümanları gözden geçirerek,
Yönetici ve çalışanlarla görüşerek ve
Saha ziyaretinde bulunarak,
fabrikada yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin durum tespiti yapmaktadır.

Yapılan bu incelemeler kapsamında başarılı bir iş sağlığı ve güvenliği sisteminin önemli unsurlarından;

  • Politika ve Organizasyon
  • Strateji ve Planlama
  • Uygulama ve Operasyon
  • Performans Ölçümü
  • Değerlendirme ve Gözden Geçirme

konularına ilişkin 66 alt başlıkta, her bir fabrikanın güçlü ve gelişime açık yönleri ile önerilerin yer aldığı kapsamlı bir rapor sunulmaktadır. Söz konusu rapor ile hem fabrikalardaki mevcut iş sağlığı ve güvenliği sisteminin etkinliğine ilişkin bir durum tespiti yapılmakta hem de iyileştirme alanlarına yönelik hayata geçirilebilecek öneriler fabrika yönetimine sunulmaktadır. ÇEİS üyesi tüm çimento fabrikalarındaki denetimlerin tamamlanmasının ardından ise “Çimento Sektörü İSG Raporu” hazırlanacaktır.


“Orta Kademe Yöneticilerin Davranış Odaklı İSG Eğitimleri Projesi”ne ise 2015 yılı Eylül ayı itibariyle başlanmıştır.