Nedir Bu Sürdürülebilirlik Raporları?

Uzun yıllardan beri şirketlerin, enstitülerin ve hatta çeşitli devlet büyüklerinin bile dilinde “Sürdürülebilir Kalkınma” diye bir kavram dönüp durmakta. Sadece ülkemizde değil, küresel kapsamda geniş yankı bulup, ilgi gören sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri özellikle şirketlerin temel konusu olma yolunda hızlıca ilerlemeye devam ediyor. Şirketler sürdürülebilirlik yolunda yaptıklarını ve yapacaklarını göstermek için en etkili yöntem olarak ise sürdürülebilirlik raporlarını görmeye başladılar. Peki ama nedir bu sürdürülebilirlik raporları?

Avrupa Komisyonu’nun yaptığı tanıma göre sürdürülebilirlik raporu kurumsal sosyal sorumluluk kavramıyla (CSR) beraber anılabilir ve bu rapor gönüllülük usulüne dayanan, şirketlerin sosyal ve çevresel kaygılarını iş operasyonlarında paydaşlarıyla etkileşimde bulundukları bir platformdur (Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesi, 2006)

                                             Şekil 1: Yıllara göre Kurumsal Sorumluluk Raporlamalarının Durumu

                                                           Kaynak: KPMG 2017 Yılı CSR Rapor İstatistikleri

Grafikte de görüldüğü üzere iki ayrı grup bulunmaktadır. N100 olarak adlandırılmış grup 49 ülkede yer alan en büyük 100 şirketi kapsamakta olup toplamda 49,000 adet şirketi içeren bir örneklemdir. Öte yandan G250 şeklinde ifade edilen grupta ise dünyanın en büyük ilk 250 şirketini görmekteyiz. Grafikten de anlaşılacağı üzere, N100 şirketlerindeki rapor sayısı 2017 yılına gelindiğinde 2 puan artışla yüzde 75’li bir orana sahip olmuştur. Öte yandan N100 şirketlerinin ortaya koymuş olduğu rapor sayısı istikrarlı bir şekilde G250 şirketlerini takip etmektedir. G250 tarafına baktığımızda ise son 4 yılda raporlama oranları sadece %4’lük bir değişim göstermiştir.

                                                      Şekil 2: Dünya Genelindeki Raporlama Değerleri

                                                     Kaynak: KPMG 2017 Yılı CSR Rapor İstatistikleri

Sürdürülebilirlik raporlarının bölgesel bazda incelendiğinde ise karşımıza yukarıdaki gibi bir sonuç çıkmaktadır. Amerika ve Asya Pasifik Bölgesi’nden yayınlanan raporların sayısında hatırı sayılır ve sürekli gerçekleşen bir artış direkt olarak göze çarpmaktadır. Ayrıca Avrupa bölgesinin de rapor sayılarında düzenli artış söz konusu olmaktadır.

                                                             Şekil 3: Sektörel Bazda Raporlama Oranları

                                                             Kaynak: KPMG 2017 Yılı CSR Rapor İstatistikleri

2017 yılına ait yapılmış bu analiz bizlere, KMPG’nin hazırladığı anket tarihinde ilk kez tüm sektörlerdeki şirketlerin yüzde 60’ından fazlası sürdürülebilirlik raporu çalışması yapmıştır. En belirgin artış ise sağlık hizmetleri ve kimya sektöründe gerçekleşirken, perakendecilik sektörü hala beklenen raporlama sayısına ulaşamamıştır.

Tüm bu veriler göz önünde bulundurulduğunda raporlamalara duyulan ilginin arkasındaki neden akıllara gelen ikinci soru olabilir. İlk sebep olarak küresel pazarda hizmet veren şirketlerin müşterileri davranışının ve beklentisinin değişmesi sayılabilir. Tüketiciler artık üretici firmalardan sadece uygun fiyatlı yahut yüksek kaliteli ürün almak istemiyorlar, aynı zamanda üreticinin çevreye, topluma ve paydaşlarına olan sorumluluklarını yerine getirmesini beklemektedir. Ayrıca devlet kuruluşlarının ve ticari birlikteliklerin (Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) bu tip raporlamaları zorunlu hale getirecek olması ve geçiş sürecinin farkında olan şirketlerin raporlamalara ağırlık vermesi var olan ilginin artmasına pozitif yönde katkıda bulunmuştur.

Tüm bu bilgiler ışığında diyebiliriz ki, sürdürülebilirlik algısı git gide ülkeler, sektörler, şirketler ve tüm paydaşlar arasında yayılmaya hızla devam etmektedir. Umuyoruz ki çevreye ve topluma oluşan bu farkındalık ülkemizde de hak ettiği yere ulaşır.