Doğa HSE Group İK Uzmanı Özge Tutkun’dan İK ve Kuşak Farklılıkları

İnsan kaynakları departmanları şirketlerin çalışanları ile arasındaki ilişkide birleştirici bir görev üstlenmektedir. İş dünyasında kuşaklar arasındaki ilişkilerin dengesini sağlayan birim, şirketlerin İnsan Kaynakları birimidir.

Yeni olan her şey başka bir sonun başlangıcıdır. Tıpkı kuşak kuşak ilerlediğimiz gibi. Bir son olmalı ki kendimizde yeni bir başlangıç olsun. Ne eskisini bitirmek kolaydır, ne de yeniye başlamak… Yeni bir eğitime, dil geliştirmeye, yeni bir işe, yeni bir ilişkiye, kuşaktan kuşağa geçmek; ne dersek diyelim yeni olan her şeyin bir zorluğu vardır. Kısaca yeni olan her şey çekici olduğu kadar zordur da…

Şimdi bunu, zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz iş hayatımız için düşünecek olursak, sadece yeni ortama giren çalışanlar için midir bu zorluk? Elbette değil. Aslında işin büyük sorumluluğu İnsan Kaynakları birimine düşer. Öyle ki işe yeni alınan kişileri yeni şirket kültürüne alıştırmak, işi benimsemesini sağlamak, onu da şirketin bir parçası gibi hissettirmek, çalışma ortamına adapte ettirmek ve mevcut ekip ile kaynaşıp aile ortamının oluşturulmasını sağlamak insan kaynakları birimine düşen en önemli görevlerdendir. İnsan Kaynakları birimi, ekibinin de bir parçası olan çalışanlarının her zaman destekçisi olmalıdır.

İnsan kaynaklarının son yıllardaki gündemlerinden biri ise, birbirinden oldukça farklı olan kuşakların birbirleri ile uyum içerisinde nasıl çalışacağının yollarını bulmaktır. Bu kuşaklara ve farklılıklarına bir bakalım.

X kuşağı (1965-1979), personel değişikliği düşükken sabrı yüksek olan bir kuşaktır. Maddi kriz gördükleri için kriz yönetiminde iyidirler. Bilgiyi okumak yerine deneyimle elde ettikleri için öğrendikleri daha kalıcı olur. Y (1980-1999) ve Z (2000-2012) kuşağına göre daha sadık ve istikrarlı olurlar, ileri görüşlü davranarak kararlar alırlar. Uyumlu ve çalışkandırlar. Uzun vadede sıralı hedefleri mevcuttur.

Y kuşağı ise bireysel ve girişimcidir. İşin operasyonel kısmında yönetime geçmek için daha hevesli ve acelecidir. En önemli özellikleri; kendine güvenmeleri, özgürlüklerine düşkün ve iş yapma konusunda oldukça seçici olmalarıdır. Teknoloji ve hız ortak paydalarıdır. Y kuşağı; değişime, kendilerini gösterme fırsatına ve yaratıcılığa çok heveslidirler. Aynı anda birçok işle ilgili hayalleri ve paralel kariyer planları vardır.

Z kuşağı ise özellikle internet aracığıyla sosyalleşmeyi tercih eder, diğer nesillerden farklı olarak geleneksel oyuncaklar yerine tabletlerle ve mobil cihazlarla oynayarak ve teknoloji ile birlikte büyürler. Çabuk tüketen bir nesildirMarkalara ve ürünlere sadakatleri çok düşük seviyededir. Onlar, ev ödevi yapamadıklarında “elektrikler kesildi, ondan yapamadım” değil; “internet bağlantım kopuktu” diyen kuşaktır.

İnsan Kaynakları birimi üst yönetime yarını gösterip geleceğin fotoğrafını çekmelidir. Bu birim; ister X kuşağı, ister Y kuşağı, isterse Z kuşağı olsun, çalışanların tamamını sahiplenmeli ve kişilerin karakteristik özelliklerine göre stratejiler belirleyerek herkesin mutlu olabileceği çalışma ortamları yaratmalıdır.  Her ne olursa olsun eski ve yeni çalışan ayrımı yapmamalıdır. İşyerinde mutluluk ve memnuniyet seviyesi; herkesin çalışma hayatı boyunca ön planda tuttuğu, performanslarını her zaman ileriye taşımalarını sağlayan kritik konudur.  Çalışanı ne kadar memnun ederseniz, iş yerine o kadar faydalı olacaktır. Hangi koşullarda çalışmanın insana mutluluk vereceğini kestirmek elbette kolay değildir. İnsan ilişkileri bu konularda İnsan Kaynakları profesyonellerine büyük ışık tutacaktır. Fakat aradaki ayrımı da iyi yönetebilmek gerekir. İnsan Kaynakları, ancak tüm fonksiyonlarıyla bir bütün olarak yönetilirse amacına ulaşır.

Sonuç olarak tüm süreçlerde, çalışanların keyifli ve verimli çalışabileceği ortamlar yaratılmalı ve bu durum sürdürülebilir kılınmalıdır. Tüm çalışanlar; eskiden yeniye ayrım yapmadan korunmalı, benimsenmeli ve psikolojik olarak güne hazır işe başlatılmalıdır.

Doğa HSE Group’un İnsan Kaynakları biriminde çalışan biri olarak, çalışanlarımızın fark yaratmalarını, cesur olmalarını ve yeniliklere açık olmalarını daima destekliyoruz.

 

Safety Management Türkiye dergisini okumak için bize yazabilirsiniz.