COVID-19 İŞ HAYATINA DÖNÜŞ VE RİSKE DAYALI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURALLARI

Tüm kurum/kuruluşların çalışma düzenlemelerini yeniden yapılandırmalarına kılavuz niteliğinde olup, Covid-19 pandemi sürecini başarı ile yöneten Türkiye Cumhuriyeti Covid-19 Bilim Kurulu önerileri  ile birlikte, Dünya…

7 SORUDA COVID-19 SALGINININ GIDA VE TARIM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

COVID-19'un küresel gıda güvenliği üzerinde olumsuz etkileri olacak mı? Hem gıda hem de geçim kaynakları bu salgın nedeniyle risk altındadır. Hastalık hızla yayılıyor. Bu artık bölgesel bir mesele değil küresel…

CORONA VİRÜSÜ (COVID-19) HAKKINDA MERAK EDİLENLER

CORONA VİRÜSÜ (COVID-19) 31 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan Şehrinde ortaya çıkan corona virüsü diğer corona virüslerinden farklı olarak tanımlanıyor. Corona virüsü normalde hayvanlarda yaygın görülen bir virüstür, nadiren…

İŞ GÜVENLİĞİNDE MOBİL UYGULAMALAR

Mobil cihazlar, artık 7’den 70’e hepimizin hayatında. İş sağlığı ve güvenliği alanında da birçok kuruluş, çeşitli yazılım programlarıyla mobil uygulamalar geliştirmeye başladı. Kurumsal veya bireysel kullanıma yönelik…

İŞ KAZASINI ÖNLEMEYE TEŞVİK UYGULAMASI

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2016 yılına ait yayınladığı iş kazası ve meslek hastalığı istatistiklerine göre, Türkiye’de toplam 286.068 iş kazası meydana geldiği, yalnızca 597 kişinin meslek hastalığına yakalandığı…

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN PİYASA GÖZETİM VE DENETİMİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte ülkemizde iş güvenliği alanında her geçen gün önemli gelişmeler ve yenilikler olmaktadır. Bu gelişimlerin ve yeniliklerin uygulama süreçleri de yine yasal mevzuat…

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE AİLE FAKTÖRÜ

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetimini etkin kılmak ve güçlendirmek için eğitimlerin, kültürel farklılıkların, iletişim tekniklerinin, yetkinlik ve tecrübe seviyelerinin etkilerinden daha önceki yazılarımda…

FAZLA MESAİNİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ

Günümüzde insan davranışları ve modern zaman ilişkisi ön plana çıkmaktadır. Teknoloji dünyası herkesin çok daha bilinçli olmasını gerektirirken, çalışanlar buna ne ölçüde adapte olabiliyor? Modern dünyanın hızına yetişebilmek…

İŞ GÜVENLİĞİNİN RENKLİ DÜNYASI

İşyerlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken önlemler için asgari gereklilikler mevzuat ile belirlenmiştir. Bununla birlikte, önerilen ve zorunlu kılınan yöntemlerin riskleri azaltmak için yetersiz kaldığı…

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YÖNETİCİLERİN ROLÜ

İş faaliyetlerimizden etkilenebilecek çalışanların ve halkın sağlığını ve güvenliğini korumak, risk yönetiminin zorunlu bir parçası olup, buna yönetim kurulu tarafından da mutlaka liderlik edilmelidir. İş sağlığı ve…

GENÇ ÇALIŞANLAR İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Günümüzde istatistikler, genç çalışanların yetişkin çalışanlara göre daha yüksek oranda mesleki yaralanma ve kaza oranına sahip olduğunu, bunun toplumsal maliyetinin de oldukça yüksek olabileceğini göstermektedir. Mevzuatımızda…

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İş sağlığı ve güvenliği, iş gücünün etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlayan insan kaynakları yönetiminin odak noktalarından biridir ve kuruluşların öncelikleri arasında yer alır. Çalışanlar için verimli,…

DOĞRU KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM SEÇİMİ

Çalışma ortamlarındaki iş sağlığı ve güvenliği risklerin önlenemediği veya yeterli derecede azaltılamadığı koşullar için kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanılması gerektiğinde; teknik özellikler, tedarik, kullanım…

GÜVENLİ DAVRANIŞLARIN ALIŞKANLIĞA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Psikoloji, motivasyon, tutum, algı, hafıza, öğrenim düzeyi ve mesleki tecrübe gibi faktörler her birey için farklılık gösterir. Bu da, insanların aynı olaya karşı farklı davranışlar sergilemesine neden olur. İnsanların gerçek…

BAĞIMSIZ DENETİMLERLE SEKTÖRÜNÜZDE FARK YARATIN

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürütülen tüm konuların etkinliğinin arttırılması, sistemlerin geliştirilmesi, aksiyonların gözden geçirilmesi ve sürekliliğin sağlanması gerekliliği, kurumların derinlemesine…

DÜŞÜK KARBONLU BİR GELECEK

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin artması ve gittikçe daha görünür hale gelmesiyle, sera gazı emisyonlarının azaltılması konusu daha ilgi çekici olmaya başladı. Dünya genelinde birçok ülkenin bu sürece kendi olanakları…

ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ ÖDÜLLERİ

Türkiye’den birçok firmanın da aralarında bulunduğu farklı ülkelerden ve sektörlerden kurumlar; iş sağlığı ve güvenliği konusundaki başarılarını ve iyi uygulamalarını British Safety Council’ün prestijli Uluslararası…

İŞ GÜVENLİĞİNDE ETKİN İLETİŞİM

İş sağlığı ve güvenliği yönetiminde temel ilke; yapılan işin türüne, çalışma koşullarına veya yaş, dil becerileri, engellilik ya da hamilelik gibi diğer faktörlere bağlı olmadan ve makul ölçüde uygulanabilir olduğunda,…

DÜNYAMIZI TÜKETİYORUZ

Günümüzde tüm ülkelerin gündemindeki en büyük küresel çevre sorunu olan iklim değişikliğiyle karşı karşıyayız. Geçtiğimiz onlarca yıl boyunca kullandığımız kömür ve petrol gibi fosil yakıtlarla, büyük ölçüde…

ATIK YÖNETİMİ

Atık yönetimi, herhangi bir ürünün tasarım aşamasından başlayarak; üretim, tüketim, atık oluşumu, atığın geri dönüştürülmesi ve/veya bertaraf edilmesini kapsar. Kuruluşlar, tehlikeli atıkların güvenli ve çevre dostu…

NÜKLEER ENERJİ GÜVENLİĞİ

Coğrafi konum, toprak yapısı, iklim koşulları ve radyoaktif elementler gibi maruz kaldığımız doğal radyasyon seviyesinin büyüklüğünü belirleyen birçok faktör vardır. Buna ek olarak, dünya genelinde her geçen gün enerji…

BİR EL DEĞİL AMA EN AZ ONUN KADAR ÖNEMLİ

Yaşamımız boyunca en çok kullandığımız organlarımızdan biri olan ellerimiz birçok canlıya göre daha işlevseldir. Ellerimizi bu kadar aktif şekilde kullanabilmemizin en önemli nedeni; elimizin irili ufaklı 27 kemikten ve bu kemikleri…

HER ŞEY BİR "NEFES" İLE BAŞLAR

Akciğer kanseri, silikozis, tüberküloz ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi hastalıkları ortadan kaldırmak ve bu hastalıklara yakalanma riskini azaltmak için tehlikeli toz ve gaz buharı solumalarına ve havada bulunan…

GEÇMİŞTEN GELEN TEHLİKE: ASBEST

Asbest ile ilgili hastalıkların ortaya çıkması uzun yıllar sürmektedir. İşverenler, asbestle ilgili söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerinin güncel mevzuata ve en iyi uygulamalara uygun olarak yapılmasını sağlamakla…

ISO 14001: 2015 ÖNCESİ BEŞ AŞAMALI ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Pek çok ülkenin ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan küçük ve orta ölçekli işletmeler için bazen göz korkutucu görünen çevre yönetim sistemlerini, aşamalı bir yaklaşımla da kurmak mümkündür. Artık birçok işveren…

İŞ KAZALARI ÖNLENEBİLİR Mİ?

Farklı kurumların iş güvenliği verilerini değerlendirerek karşılaştıran Herbert William Heinrich, her bir major yaralanmadan önce 29 minor yaralanma ve 300 ramak kala olay meydana geldiğini ileri sürmüş ve Heinrich Piramit…

YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ

Dünya Sağlık Örgütü’nün “Global Yol Güvenliği Durum Raporu 2015”e göre; trafik kazalarında her yıl 1.25 milyondan fazla insan hayatını kaybetmektedir. Bununla birlikte; 15-29 yaş aralığında meydana gelen ölümlerde…

YÜKSEK PERFORMANS İÇİN ERGONOMİ

Uluslararası Ergonomi Derneği (IEA) ergonomiyi; bir sistemdeki faktörlerle insan arasındaki etkileşimi anlamakla ilgilenen, bilimsel bir disiplin ve tüm sistem performansı ile insan refahını optimize etmek için teori, ilke, veri ve…

İŞYERLERİNDE GÜRÜLTÜ MARUZİYETİ

İşyerlerinde maruz kalınan gürültü, çalışanların kalıcı olarak işitme kaybı yaşamalarına sebep olabilmektedir. Bunun sonucunda ise; bazı seslerin net bir şekilde duyulmaması, telefonda sesin boğuk gelmesi, başkalarıyla…

İŞYERİNİZ ACİL DURUMLARA HAZIR MI?

Ülkemizde çok uluslu, büyük ve kurumsal şirketler ile endüstriyel olarak stratejik öneme sahip şirketlerde acil durumlara karşı belli hazırlıkların olduğu bilinmekle beraber; genelde çalışan sayısının 10 ile 50 kişi arasında…

RAMAK KALA RAPORLAMA

'Ramak kala', işyerlerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zararın gerçekleşmediği olay olarak tanımlanır. Ramak kala  raporları, işyerlerinde sık karşılaşılmayan…

ÇALIŞMA HAYATININ KAÇINILMAZ PROBLEMİ: STRES

Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre iş sağlığı; her türlü işte çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal refahlarını en üst düzeye yükseltmek; çalışanların sağlıklarında iş şartlarından kaynaklanan bozulmaları önlemek;…

YEŞİL YATIRIMLAR VE YEŞİL DÜŞÜNEN ŞİRKETLER HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Ülkemizde her geçen gün yeşil yatırımlara ve projelere verilen önem artmaktadır. İşverenler ve yatırımcılar projelerde çevre kriterlerini ve performansını ilk sıralara taşımaya başladı. Projelerin tasarım aşamasından…

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE MESLEKİ FARKINDALIK YARATMAK

İş Sağlığı ve Güvenliği profesyoneli olmak ve bu işi mesleki anlamda yürütmek kararlılık ve rol model olmayı gerektirir. En fazla çaba ve emek gerektiren işlerden biridir iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili süreçleri…

ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN UCUZDUR

Önlemek ödemekten ucuzdur” veya “iş güvenliği her zaman kazandırır” bakış açısına göre doğru bir planlama ve yönetim mekanizması ile hareket etmek hem işveren hem de çalışanlar için ciddi faydalar sağlayacak ve farkındalığı…

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE "LİDERLİK"

İş sağlığı ve güvenliğinde ‘liderlik’ Liderlik kavramını günlük hayatımızda çok sık duyarız. Sosyal platformlarda, makalelerde ve dergilerde liderlik üzerine yapılmış haberler ve yazılmış pek çok yazı vardır.…

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOĞRU YÖNETMEKLE BAŞLAR

İşverenlerin ve yöneticilerin “Sıfır kaza” hedeflerine ulaşabilmeleri için önce doğru bir organizasyonel planlama ile yola çıkmaları gerekmektedir. Bu kapsamda; şirket organizasyonunda görev alan tüm kadrolar için görev,…

HANGİ İSG EĞİTİMİ?

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı son dönemde önemli bir meslek kolu haline geldi. Özellikle 6331 sayılı İSG Kanununun yürürlüğü girmesiyle şirketler tam zamanlı ve yarı zamanlı uzmanlar istihdam etmeye başladılar.…

TÜRKİYE'DE EN BÜYÜK TEHLİKE "ÇALIŞMAK"

Sosyal Güvenlik Kurumu 2016 yılına ait iş kazası ve meslek hastalığı istatistiklerini yayınladı. Rapora göre Türkiye’de geçen sene toplam 286.068 iş kazası meydana gelmiş, bu kazaların 44.953’ü kadın sigortalı, 241.953’ü…

TAŞERON MU, ALTİŞVEREN Mİ?

Alt işveren, müteahhit, yüklenici, taşeron terimleri iş hayatımızın parçası haline gelmiş olsa da, oldukça fazla karıştırılmakta ve sonucu çok ciddi maddi ve hukuki boyutlara varabilecek, mevzuata aykırı durumlar görülmektedir.…

OHSAS 18001 YERİNE ISO 45001

İş yerlerindeki sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştirerek, iş kazalarını azaltmayı amaçlayan, yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Standardının (ISO 45001) Şubat 2018 tarihinde yayınlanması planlanıyor. OHSAS, İngiltere…

İŞYERİM GÜVENLİ Mİ?

Yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği yönetim stratejisi konusunda verdikleri taahhüt, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin en önemli unsurlarından biri olarak görülür. Yönetimin taahhüdünün açık bir şekilde ifade…