BRITISH SAFETY COUNCİL’A GÖRE HAVA KİRLİLİĞİ BİR İŞ GÜVENLİĞİ TEHLİKESİ OLARAK KABUL EDİLMELİ

British Safety Council, ‘Artık Nefes Alma Zamanı’ adlı kampanyalarını desteklemek üzere yayınladıkları yeni bir raporda bina dışında çalışanların ortamdaki hava kirliliğiyle alâkalı risklerden korunmak adına acil olarak harekete geçilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Hava kirliliğinin bina dışında çalışanların sağlığı üzerindeki etkisi, İngiltere’de çevresel hava kirliliğine maruz kalmanın nedenleri ve sıhhi sonuçları hakkında mevcut kanıtlar sunmaktadır. Beyaz bülten, King’s College London’dan yapılan araştırmanın, Birleşik Krallık’ta her yıl yaklaşık 36 bin ölümün zehirli havayı solumanın akciğer kanseri, kalp hastalığı ve felç dahil olmak üzere bir dizi kronik duruma bağlı olması sebebiyle dış hava kirliliğine maruz kalmaktan kaynaklandığını gösterdiği konusunda uyarmaktadır.

Bununla birlikte raporun, dışarıda çalışanların hava kirliliğine maruz kaldıkları için karşılaştıkları risklerin görmezden gelindiğini, hükümet ve HSE’nin hava kirliliği seviyelerini azaltmaya yönelik düzenlemeler veya işverenlerin çalışanlarını zehirli havanın etkilerinden koruma konusunda yönlendirme noktasında “ilgisiz” kaldığını belirtmektedir.

Rapor ‘Artık Nefes Alma Zamanı’ kampanyasını desteklemek amacıyla yayınlanmış olup hükümeti, politika yapıcıları ve işverenleri hava kirliliğinin dışarıda çalışanların sağlığına yönelik ortaya çıkardığı riskleri   ciddiye alma konusunda çağrıda bulunuyor.

‘Artık Nefes Alma Zamanı’ Kampanyası rapora dayanarak İngiltere Hükümetini Dünya Sağlık Örgütü’nün başlıca hava kirletici unsurlar olan nitrojen oksit, parçacık maddeleri ve ozonla ilgili açıkladığı maruz kalma limitlerini benimsemeye çağırıyor. Ayrıca Hükümet ve HSE’ye acil olarak dış ortam hava kirliliğine maruz kalmayı bir iş sağlığı riski olarak tanıma ve dizel motor egzost emisyonuna yönelik bir işyeri limiti getirme çağrısında bulunuyor.

British Safety Council Başkanı Lawrence Waterman konuyla ilgili şunları söyledi: “Hava kirliliğinin büyük şehirlerde çalışan insanlar üzerindeki etkisi önemli bir halk sağlığı riski olarak kabul edilmeye başlandı. Ne var ki hala hükümetten ve yetkililerden bu konuya yönelik tatmin edici bir adım görmedik.

“ Artık Nefes Alma Zamanı Kampanyası, bu raporla birlikte politika yapıcılara, yetkililere ve sektör liderlerine eyleme geçme çağrısı yapmaktadır. Dış hava kirliliğinin sosyal ve ekonomik sonuçları gayet açıktır. Bu konunun aynen asbest gibi bir takım zehirli maddelerde olduğu üzere bir iş sağlığı tehlikesi olarak kabul edilmesi gerekiyor.’’

“Dışarıda çalışıp hayati vazifeler icra eden binlerce insan için temiz hava solumak bir ayrıcalık değil temel insan hakkıdır.”

‘Artık Nefes Alma Zamanı’ Kampanyası British Safety Council tarafından Mart 2019’da başlatıldı. Londra’da dışarıda çalışanlara ve onların işverenlerine hava kirliliğinden nasıl korunabileceklerine yönelik bilgiler veren ücretsiz bir mobil uygulama olan Canairy uygulaması da kampanyaya dahil. Bu uygulama King’s College London ile işbirliği içerisinde geliştirilmiş olup uygulamayla bahse konu üniversitede bulunan Londra Hava Kalitesi Ağı kirlilik haritası üzerinde işçilerin üzerinde bulunan GPS marifetiyle yerleri belirlenmekte ve  saatlik olarak maruz kaldıkları hava kirliliği hesaplanmaktadır.

Kampanyanın bir parçası olarak British Safety Council herkesin bölge milletvekillerine mektup yazarak İş ve Emeklilik Departmanının ve Çevre, Gıda ve Taşra İşleri Departmanı’nın dışarıda çalışan işçileri hava kirliliğinden korumak için daha fazla aktif olmaya yönlendirmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

 

 

 

Safety Management Türkiye dergisini okumak için bize yazabilirsiniz.