Anketler çalışanların ruh sağlığı sorunlarını gizlemek için fiziksel hasta numarası yaptığını gösteriyor

Ankete katılan çalışanların yüzde onundan fazlası (yüzde 13) ruhsal hastalığı bulunduğunu açıkladıktan sonra işten ayrılmaya veya daha alt bir pozisyonda çalışmaya zorlanıyor.

Yapılan yeni bir anket, çalışanların ruh hastalığı veya stres nedeniyle yılda ortalama dört gün hastalık izni aldığını fakat yargılanma, alt pozisyona indirilme veya işinden olma korkusu yüzünden işverenlere yalan söylediklerini ortaya koydu.

Ruhsal bir problem nedeniyle izin alan çalışanların yarısından fazlası izin almak için fiziksel hasta numarası yapıyor.

İşverenlerine gerçek durumu anlatan çalışanların yüzde 14’üne ‘biraz dayanıklı’ olmaları söylenirken yüzde 13’ü ise işlerinden ayrılmaya zorlandı veya alt pozisyonlara düşürüldü.

2000 çalışan üzerinde anket yapan hukuk firması Slater and Gordon, ruh sağlığı tedavisi ile fiziksel hastalık tedavisi arasındaki dengenin çarpık olduğunu belirtti.

İstihdam sorumluluğu avukatı Peter Lyons şunları söyledi: “çalışanların yargılanma korkusu taşımadan yardım isteyebilecek kadar güvende hissetmemesi önemli bir sorundur.”

Lyons sözlerine şu şekilde devam etti: “Çoğu kendini izole ediyor, daha fazla çalışmayı deniyor, bu da kişisel yaşamlarının bozulmasına ve ruh sağlıklarının daha da kötüye gitmesine neden oluyor.”

Söyleyebileceğimiz en önemli şey işyerinde stresle tek başınıza mücadele etmeyin.”

“Sizi strese ve kaygıya sürükleyen şeyleri detaylı bir şekilde not edin ardından bu sorunların üstesinden gelmenizi sağlayacak bir plan oluşturmak için güvenilir bir iş arkadaşınızla veya yöneticinizle konuşun.”

NHS işverenlerine göre ruh sağlığı sorunları bulunan insanlar işyerinde sık sık ayrımcılığa maruz kalmakta ve işsizlik uzun süreli ruhsal hastalığı bulunan kişileri diğer gruplardaki engelli çalışanlara kıyasla daha fazla etkilemektedir. Mind rehberine göre hastalık sebebiyle işe gidememe politikalarında ruh sağlığı veya fiziksel sağlık sorunu nedeniyle işe gidemeyen kişilerin eşit şekilde muamele görmesi gerektiği konusuna açıklık getirilmelidir.

Rehberde şu tavsiyeye yer veriliyor: “Kurumun, işe gelmediği zamanlarda çalışanları destekleyeceğinden ve geri döndüklerinde onlara yeniden mesleklerini yapma garantisi verdiğinden emin olun.”