AKARYAKIT İSTASYONLARI OPERASYONEL RİSKLERİ VE SEÇG FARKINDALIĞI

PIT Istanbul (JV b/w Doğuş, Bilgili, Hong Kong Shangai Hotels LLC) İSG-Ç Müdürü Barış Taşçıoğlu:

Akaryakıt sektöründe, petrol istasyonlarının sağlık, emniyet, çevre, güvenlik (SEÇG) risklerinin ve bu risklerin yönetilmesi özel olarak ele alınmalıdır.

Genel anlamda petrol istasyonu işletmesi riskli bir operasyondur. Çünkü temel olarak akaryakıt ve LPG, yanıcı parlayıcı maddelerdir. Depolanması, ellenmesi, taşınması, satılması durumlarında çeşitli riskler mevcuttur. Bu durumlardan başlıcaları:

 • Kara tankeri ile ürün taşıma
 • İstasyon tehlikeli bölgelerde (Zone 0, Zone 1, Zone 2) çalışmalar
 • Döküntüler, sızıntılar, toprak ve su kirliliği riskleri
 • Kapalı alanlar (bodrum kat gibi)
 • Akaryakıt ekipmanları
 • Doğru akaryakıt teknolojisi (fuel technology)
 • Güvenlik riskleri (soygun, gasp, terör)

Önde gelen petrol şirketleri, bu riskleri en üst seviyede ele almaktadır.Çünkü SEÇG Kültürü gelişmesinde en önemli unsurlardan biri Olaylardan Ders Çıkartmaktır (Lessons Learned). Yaşanmış olay / kazalarda gerçekleşen kayıplara baktığımızda öne çıkan konular:

 • İtibar kaybı
 • Operasyonun durması nedeniyle maddi kayıplar
 • Can kaybı ve gün kayıplı kazalar, LTI (Lost time injury )
 • Tekrar operasyona başlamak için yapılan masraflar
 • Pazar kaybı
 • Tazminatlar ve kamu davaları

Peki bu risklerin yönetilmesi için ne yapılmalı? En başta gelen madde, şirketlerin üst yönetimi tarafından ele alınması gereken bir konudur: Tüm çalışanlarda, en üstten en alt kademeye kadar SEÇG bilincinin (HSSE Awareness) oluşturulması ve geliştirilmesidir.

Risklerin yönetilmesi için yapılması gerekenler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Yönetimin SEÇG’yi sahiplenmesi
 • Personel yetkinliği arttırılması(iç eğitim, dış eğitim, sektörel benchmarking-kıyaslama)
 • İstasyon kritik ekipman bakımları
 • Proaktif raporlama sistemi
 • Yetkin Müteahhit / Tedarikçi ile çalışma
 • İSG ve Çevre Kanunu Uyumu
 • Yönetim tarafından SEÇG kadrosu oluşturulması ve yetki verilmesi, bütçe tahsisi
 • Yönetim saha ziyaretleri (Management Safety Walk)
 • Yol Güvenliği Kültürü
 • Hatalardan ders çıkarma ve iyi iletişim kurma

Özet olarak, perakende akaryakıt sektörü birçok dinamiği içinde bulunduruyor, milyonlarca kilometre yol yapılıyor, milyonlarca litre yakıt depolanıyor ve satılıyor. Binlerce müşteri ise her gün servis istasyonlarını ziyaret ediyor. Bahsettiğim riskleri yönetmek için şirketler kadar bireylere ve işletmecilere de görevler düşmektedir.  Rekabetin en üst noktada yaşandığı bu sektörde, 3. kişilerin ve müşterilerin emniyeti / güvenliği şüphesiz en önemli öncelik olmalıdır.

Safety Management Türkiye dergisini okumak için bize yazabilirsiniz.